Gel xoa bóp giảm đau - Active - ABENA x DIAB

390,000đ

450,000đ

13%

Thêm vào giỏ

ABENA VIỆT NAM

Nhiệt kế điện tử - MC 246 - OMRON x DIAB

200,000đ

125,000đ

37%

CHĂM SÓC SỨC KHỎE OMRON

XÉT NGHIỆM MEDLATEC

CHĂM SÓC SỨC KHỎE OMROM

Xét Nghiệm HIV/Giang Mai Tại Nhà - DOCOSAN x DIAB

280,000đ

350,000đ

20%

MIẾNG DÁN TIỂU ĐƯỜNG URGO

MIẾNG DÁN TIỂU ĐƯỜNG URGO

Băng gạc loét bàn chân tiểu đường, loét tì đè - URGOSTART CONTACT - URGO x DIAB

85,000đ

43%

150,000đ

THAY ĐỔI LỐI SỐNG

Cùng mẹ bầu ổn định đường huyết - DIAB

6,300,000đ

8,000,000đ

21%

THAY ĐỔI LỐI SỐNG

ABENA VIỆT NAM

Băng vệ sinh nam - Man Formula - ABENA x DIAB

150,000đ

90,000đ

40%

ABENA VIỆT NAM

Xét nghiệm gen - U-Weight - GENETICA x DIAB

3,500,000đ

1,750,000đ

50%

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM GENETICA

ABENA VIỆT NAM

Xét nghiệm gen - U-Weight - GENETICA x DIAB

1,750,000đ

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM GENETICA

Nhiệt kế điện tử - MC 246 - OMRON x DIAB

125,000đ